Polityka prywatności strony internetowej www.mektal.pl

Obowiązująca od: 30.07.2015

Poprzednia wesja: 01.01.2015

§ 1. Wstęp

Właścicielem strony internatowej www.mektal.pl [strona internetowa]  jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe i Transportowe MEKTAL posiadające numer NIP 5870002586 oraz numer REGON 190027046, zwane dalej Administratorem. Właściciel strony internetowej kieruje się zasadami ochrony prywatności użytkowników, ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników strony internetowej mektal.pl  przechowywane w bazach danych strony internetowej mektal.pl  są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). 

 

Wróć do góry

§ 2. Postanowienia ogólne

Rejestrując się na stronie internetowej www.mektal.pl  i/lub składając zamówienie na wybrane przez użytkownika produkty dostępne na stronie internetowej mektal.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym oraz podanych w trakcie składania zamówienia, w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w celu udostępniania konta na stronie internetowej oraz w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego na stronie internetowej oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora. Adres mailowy podany przez użytkownika w formularzu lub w trakcie składania zamówienia może być ponadto wykorzystywany do komunikacji z użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach na stronie lub komunikatów o stanie technicznym strony internetowej) oraz w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia. W przypadku jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Administratora i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe. 

 

Wróć do góry

§ 3. Dane użytkownika

Administratorem danych osobowych udostępnianych na stronie internetowej jest Administrator. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia danych. 

 

Wróć do góry

§ 4. Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator umożliwia użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania ze strony internetowej mektal.pl, w tym przekazywanych Administratorowi informacji o sobie. Wszyscy użytkownicy mają możliwość dostępu do strony internetowej bez konieczności rejestracji i podawania informacji o sobie, przy czym do zakupu produktów dostępnych na stronie niezbędna jest rejestracja i/lub podanie danych umożliwiających realizację zamówienia. Administrator udostępnia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi stronę profilową dostępną pod adresem www.mektal.pl/logowanie/ , za pomocą której użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, modyfikacji lub usunięcie posiadanych przez Administratora podanych w formularzu danych osobowych o użytkowniku. Użytkownik (zarówno zarejestrowany jak i składający zamówienia na produkty dostępne na stronie bez rejestracji) może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa na stronie i założonego przez siebie konta, jednocześnie żądając usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora – na zasadach i z wyjątkami określonymi w Regulaminie strony internetowej. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres usr-dep@mektal.pl  lub drogą listowną na adres P.P.U.H. i T. MEKTAL, 84-100 Puck, ul. Mestwina 43 wniosek o rezygnację z uczestnictwa, usunięcie swoich danych oraz zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych użytkownika z bazy danych strony internetowej w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania takiego żądania. Usunięcie konta użytkownika na jego żądanie następuje w ciągu 5 dni od zgłoszenia.

 

Wróć do góry

§ 5. Pliki Cookies

Internetowa przeglądarka stosowana przez użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach strony internetowej bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Administrator może przechowywać pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu: a) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła; b) lepszego dopasowania strony do potrzeb użytkowników; c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz jego kontrahentów, w tym reklamodawców; d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego użytkownika; e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jak również wyłączyć je całkowicie, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług strony internetowej mektal.pl jednocześnie, administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach mektal.pl
Na stronie mektal.pl oprócz plików „cookies” zbierane są również, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” - w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania strony. Adresy IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

Wróć do góry

§ 6. Postanowienia końcowe

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój strony internetowej mektal.pl, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności strony internetowej mektal.pl. O każdej zmianie Polityki prywatności strony internetowej mektal.pl  Administrator powiadomi użytkowników strony internetowej poprzez informację na stronie do tego odpowiedniej strony internetowej w terminie co najmniej 30  dni  przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez użytkownika ze stron po wprowadzeniu będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień na produkty sprzedawane na stronie złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Polityki prywatności strony internetowej mektal.pl W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania ze strony internetowej.
Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej mektal.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym dokumencie Polityki prywatności strony internetowej mektal.pl

 

Wróć do góry
Do pobrania

Ten dokument można pobrać w następująchych formatach:

Pdf | Doc | Docx | Odt | Rtf | XPS
Choose your Country/Region.
  • Polski - pl
  • English - en