E-faktura

Celem przesłania dokumentów finansowych w formie elektronicznej od P.P.U.H. i T. MEKTAL Krzysztof Miszczuk, prosimy o pobranie oraz wypełnienie poniższego dokumentu oraz odesłanie go na adres siedziby firmy oraz w formie elektronicznej na wskazany w dokumencie adres.

Informujemy również, że poniższy dokument dotyczy: e-faktur, faktur korygujących, potwierdzeń salda oraz innych dokumentów finansowych.

Pobierz oświadczenie
  • Adres pocztowy e-mail wskazany w dokumencie posiada autoresponder w momencie przyjęcia danych na serwer.
  • Adres pocztowy e-mail wskazany w dokumencie jest szyfrowany przy wykorzystaniu technologii zapewniającej bezpieczeństwo.
  • Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej jest bezpieczne i ekologiczne.
  • Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej są od 30.03.2020 zalecaną formą przekazywania dokumentów finansowych w Europie.
  • Choose your Country/Region.
    • Polski - pl
    • English - en