Kołnierze KPA

Kołnierze KPA służą jako łączniki pomiędzy systemem MEKTAL łączonym na opaskę, a rurami calowymi. Rozwiązanie to zapewnia połączenie np. rury Ø219.1 z rurą D200 – połączenie jest stożkowe.

Przedstawiony katalog kołnierzy dotyczy standardowych flansz połączeniowych. Możliwe jest wykonanie albo dopasowanie do wszystkich wskazanych wymiarów.

Kołnierze KPA łączące systemy:

Karta katalogowa ⭣

    Kołnierze wykonywane ze stali:

  • Stali węglowej S235 i S275
  • króciec kpa
Choose your Country/Region.
  • Polski - pl
  • English - en
Top